NaŇ°e SluŇĺby

Dohoda

Pripravujete svadbu?
Hńĺad√°te kameramana?
Radi V√°s obozn√°mime z naŇ°ou ponukov vidospracovania VaŇ°ej jedineńćn√©j udalosti.

V√Ĺroba

Forma a spracovanie videomateri√°lu si vyŇĺaduje zloŇĺit√© film√°rske danosti. My v√°m pon√ļkame naŇ°e dlhorońćn√© sk√ļsenosti. PouŇĺ√≠vame sofistikovan√© film√°rske vybavenie.

Spracovanie

Videoz√°znam zhotovujeme Full HD kamerami Sony v rozl√≠Ň°en√≠ HDV 1080i. Spracovan√Ĺ materi√°l ozvuńć√≠me s Vami dohodnutou hudbou a Video dod√°me na DVD, BlueRay, Pam√§Ň•ov√© karty, alebo podńĺa V√°Ň°ho Ňĺelania s potlańćou v peknom obale.

Pozrite sa na ńŹalŇ°ie ponuky

ńĆo pon√ļkame?

Celoslovenské pokrytie

Pr√≠deme kdekońĺvek nielen na Slovensko.

NavŇ°t√≠vte n√°s

Dohodnite si nez√°v√§zn√© stretnutie, kde V√°s obozn√°mime so vŇ°etk√Ĺmi potrebn√Ĺmi postupmi ohńĺadom nakr√ļcania. Na poŇĺiadania V√°m vypracujeme cenov√ļ ponuku, prezrite si n√°Ň° arch√≠v.

V√Ĺvoj

2004 spracovanie – 1kamera rozl√≠Ň°enie 720×576 DVD disky

2006 spracovanie – 2kamery¬†rozl√≠Ň°enie 720×576 DVD disky

2010 spracovanie – 1920×1080 BLueRay,DVD, USB_mpg4

2015 – 6-vstupov√° Full HD r√©Ňĺia a¬†LIVE vysielanie

intro

Spoznaj n√°s

Spoznaj n√°Ň° team

... alebo zop√°r fakov o n√°s?

N√°Ň° t√≠m

Projekty
225
k√°vov√© Ň°√°lky
1125
Zákazníci
453
Ocenenia
221

ńĆo hovoria naŇ°i klienti

Jaro za kameru a strih m√°Ň° u mŇąa jednińćku.

Adam

Dakujeme VEńĹMI pekne P√ĀN Kameraman:-)) Kr√°√°√°sne!!!

Katarína

Jaro nikdy som nepochyboval Ňĺe si jednińćka.

Pavol

NaŇ°a pr√°ca

Kto sme?

M√°me team sk√ļsen√Ĺch kameramanov. Vyr√°bame viac kamerov√© z√°znamy podujat√≠. Pon√ļkame vysielanie z VaŇ°ej akcie na Ňĺivo aj na vaŇ°om webe, fb, youtube alebo prostredn√≠ctvom tejto str√°nky. Vyr√°bame Ňĺiv√© Ň°portov√© prenosy.

  • Nakr√ļcame svadby
  • StuŇĺkov√© sl√°vnosti
  • ŇĹiv√© prenosy
svadby
75%
StuŇ•kov√© sl√°vnosti
24%
report√°Ňĺe
35%
Ňĺiv√© prenosy
14%

CHCETE SA DOZVEDIEҧ VIAC O NA҆EJ SPOLOńĆNOSTI? ńĆO E҆TE ROB√ćME?

O n√°s

U n√°s dostanete videoz√°znam z VaŇ°ej svadby v dokonalej kvalite. VńŹaka nakr√ļcaniu Profi Full-HD kamerami z√≠skate v√Ĺrazne kvalitnejŇ°√≠ a ostrejŇ°√≠ obraz neŇĺ pri beŇĺnej digit√°lnej kamere. Nezab√ļdame ani na zvuk vo vaŇ°om videu, vńŹaka pouŇĺ√≠vaniu bez Ň°n√ļrov√Ĺch mikrof√≥nov a nahr√°vaniu origin√°lnej zvukovej stopy vaŇ°ej kapely.
Na podporu stabiliz√°cie naŇ°ich kamier pouŇĺ√≠vanie cel√Ĺ rad pomocn√Ĺch zariaden√≠, stat√≠vov a kamerov√Ĺch Ňĺeriavov. Svoju svadbu si tak vychutn√°te do najjemnejŇ°√≠ch vizu√°lnych detailov a najjemnejŇ°√≠ch zvukov√Ĺch t√≥nov.
Dohodnite si nez√°v√§zn√© stretnutie, kde V√°s obozn√°mime so vŇ°etk√Ĺmi potrebn√Ĺmi postupmi ohńĺadom nakr√ļcania. Na poŇĺiadania V√°m vypracujeme cenov√ļ ponuku, prezrite si n√°Ň° arch√≠v.