2. STANDARD

K základnému variantu pridávame kameru na statýve bez obsluhy

Zobrazený jediný výsledok